دبیرستان هیات امنایی شهید بهشتی

وبلاگ با توضیحات متنی

صبحگانه قبل از کرونا

یک روز صبحگاه در دبیرستان شهید بهشتی. یادش بخیر

 

مرتب سازی پرونده های دبیرستان قدس

پرونده های راکد قدس سابق تحویل دبیرستان شهید بهشتی شد